Logo
Danh sách
Được quan tâm
DANH SÁCH NHÓM CHUYÊN GIA HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ CÁC GIA ĐÌNH NHẬP CƯ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 Danh sách chuyên gia

Chức năng hướng dẫn, kết nối hỗ trợ nguồn lực từ cá cơ quan quản lý nhà nước đến nguồn lực ngoài cộng đồng để hỗ trợ và giúp giải quyết vấn đề cho các gia đình và trẻ em của dự án

21/08/2020 09:19
DANH SÁCH NHÓM NÒNG CỐT HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ CÁC GIA ĐÌNH NHẬP CƯ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 Danh sách chuyên gia

Chức năng, trực tiếp thực hiện các hoạt động giới thiệu ca, vãng gia lập hồ sơ ca; đề xuất kế hoạch can thiệp, hỗ trợ đối với các trẻ em thuộc đối tượng của dự án

21/08/2020 09:03