Logo
Sẽ tư vấn cho người lao động di cư một số nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục, quy trình tiếp cận dịch vụ giáo dục tại TPHCM

Nhấn vào link để xem video tư vấn: Tư vấn tiếp cận giáo dục Lamico - Facebook
 
Chia sẻ:
Được quan tâm
Người lao động không có BHYT, ai trả chi phí điều trị? Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

05/01/2021 23:00
Các trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB BHYT Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:12
3 điểm mới về chính sách BHYT từ năm 2021 Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:09