Logo
Chức năng hướng dẫn, kết nối hỗ trợ nguồn lực từ cá cơ quan quản lý nhà nước đến nguồn lực ngoài cộng đồng để hỗ trợ và giúp giải quyết vấn đề cho các gia đình và trẻ em của dự án
STT Họ tên Email
1 Phạm Đình Nghinh – Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố -  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phamdinhnghinh.vn
@gmail.com
2 Bà Mai Thị Ngọc Mai – Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố maingocmai2812
@gmail.com
3 Bà Trần Thị Kim Thanh – Trưởng Phòng BVCS trẻ em – Bình đẳng giới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kimthanhvp
@yahoo.com.vn
4 Ông Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng phòng BVCS trẻ em – BĐG Sở LĐTBXH tnvtinh
@yahoo.com.vn
5 Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi Hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố ngocnu700
@gmail.com
6 Ông Huỳnh Tấn Đạt  -  Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh
7 Bà Trương Thị Đạt – Chi hội trưởng chi hội Bao vệ Quyền trẻ em Quận 7
8 Bà Nguyễn Thị Phượng – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 7 ldtbxh.q7
@tphcm.gov.vn
9 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng phòng can thiệp và Hỗ trợ khẩn cấp – Trung tâm CTXH – GDDN Thiếu niên thành phố nguyenduong77
@gmail.com
10 Bà Phan Thanh Minh – Nguyên trưởng phòng BVCS trẻ em – Sở LĐTBXH huynhco106
@gmail.com
11 Luật sư Đào Anh Tuấn – Chi Hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố
12 Luật sư Nguyễn Sơn Lâm -  Chi Hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố
13 Luật sư Lê Thị Bích Trâm -  Chi Hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố letram.law
@gmail.com


LAMICO
Chia sẻ:
Được quan tâm
Người lao động không có BHYT, ai trả chi phí điều trị? Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

05/01/2021 23:00
Các trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB BHYT Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:12
3 điểm mới về chính sách BHYT từ năm 2021 Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:09