Logo
Chức năng, trực tiếp thực hiện các hoạt động giới thiệu ca, vãng gia lập hồ sơ ca; đề xuất kế hoạch can thiệp, hỗ trợ đối với các trẻ em thuộc đối tượng của dự án
STT Họ tên Email
1 Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phụ trách cơ sở Cầu Hàn, Quận 7 ngocphuc132
@yahoo.com
2 Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Phó trưởng phòng Đào tạo – Truyền thông Trung tâm CTXH – GDDN Thiếu niên thành phố losevanlose
@yahoo.com
3 Bà Phạm Thị Giang – Phó trưởng phòng Công tác xã hội - Trung tâm CTXH – GDDN Thiếu niên thành phố phamthigiang20780
@gmail.com
4 Bà Đặng Thị Thu Thảo – Phụ trách Cơ sở lớp học tình thương Phước Thiện nguyenthiphuong
[email protected]
5 Bà Nguyễn Ánh Hồng – Nguyên Chuyên viên phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nganhhong1960
@gmail.com
6 Bà Tống Thị Minh – Trưởng phòng Tư vấn cộng đồng – Quận 7
7 Huỳnh Quốc Dũng – Chuyên Viên phụ trách Đào tạo Truyền thông – TT Trung tâm CTXH – GDDN Thiếu niên thành phố huynhquocdung
@gmail.com
8 Nguyễn Tuấn Anh – Phụ trách trường tình thương Rạch Ông ddanhtuananh
@gmail.com
9 Lê Văn Tùng – Phụ trách trường tình thương LaSan doitoi.hatbui84
@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thảo – Phụ trách lớp tình thương Phước Thiện
Chia sẻ:
Được quan tâm
Người lao động không có BHYT, ai trả chi phí điều trị? Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

05/01/2021 23:00
Các trường hợp được hưởng 100% chi phí KCB BHYT Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:12
3 điểm mới về chính sách BHYT từ năm 2021 Hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế

28/12/2020 21:09